Privacitat de les dades

Les vostres dades s’incorporaran en els fitxers de la nostra entitat únicament per la finalitat de poder-nos posar en contacte amb vosaltres. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a info@taxispladelestany.cat

Privacidad de los datos

Vuestros datos se incorporaran en los ficheros de nuestra entidad unicamente para la finalidad de poder ponernos en contacto con vosotros. El cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, podéis ejercer el derecho de acceso, modificación, cancelación y oposición enviando un correo a info@taxispladelestany.cat

Privacy of data

Your data will be incorporated into the files of our entity solely for the purpose of being able to contact us. In compliance with Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data, you can exercise your right of access, modification, cancellation and opposition by sending an email to info@taxispladelestany.cat

RESERVA EL TEU TAXI A BANYOLES!
sense compromís

Fem pressupostos tancats a mida, amb descomptes segons el volum de facturació.

Poden consultar qualsevol preu/dubte posant-se en contacte amb nosaltres directament o mitjançant el formulari de contacte que tenen a continuació.